Certificate of excellence

Prejeli smo certifikat odličnosti bonitetne hiše Bisnode. Družba Hennlich d.o.o. se tako uvršča med 1% najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki imajo oceno bonitetne odličnosti A, kar pomeni, da izpolnjuje kriterije za pridobitev certifikata bonitetne odličnosti v zadnjem poslovnem letu.

Bonitna ocena odličnosti zajema oceno plačilne sposobnosti, poslovne navade subjekta, zadolženost, kreditna sposobnost in dobičkonosnost pravnega subjekta.

Več informacij