HENNLICH d.o.o. v letu 2013 dosega Bonitetno odličnost!

Po oceni bonitetne hiše Bisnode, ki izvaja projekt finančne analize podjetij v 19 državah Evrope, HENNLICH d.o.o. tudi letu 2013 spada v razred AAA.

Kaj je bonitetna ocena odličnosti AAA?

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo nadpovprečno in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

·         stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,15% verjetnost),

·         izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,93% verjetnost),

·         blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma
          (< 0,98% verjetnost).

Za pridobitev bonitetne odličnosti AAA mora gospodarski subjekt dodatno izpolnjevati še naslednje pogoje:

1.      Poslovati mora vsaj 5 let oziroma vsaj 3 leta ob pogoju, da ima več kot 200.00 eur kapitala

2.      Celotni letni prihodki morajo presegati 80.000 eur

3.      Imeti mora vsaj 20.000 eur kapitala

4.      Delež dolga v financiranju ne sme presegati 75%

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Doseganje bonitetne odličnosti nam je vsekakor v veselje in v spodbudo, da se bomo za kapitalsko ustreznost in stabilno poslovanje podjetja trudili tudi v bodoče!