Lenzing OptiFil® filter

Izvirska voda se uporablja kot procesna voda v številnih industrijskih proizvodnjah in tudi za komunalno rabo.

Za procesiranje izvirske vode podjetja največkrat uporabljajo individualne decentralizirane sisteme filtracije skozi različne stopnje proizvodnje. Tak decentraliziran sistem pa za uporabnika predstavlja visoke stroške vzdrževanja.

Želite izvedeti več o tem, kako lahko avtomatski samočistilni filter Lenzing OptiFil® pomeni dodano vrednost pri tovrstnih aplikacijah v različnih kemijskih in farmacevtskih podjetjih ter papirni industriji in komunali? Vas zanima, kakšne prednosti ta inovativna tehnologija predstavlja za vaše procese?

Procesni pogoji

Čeprav mnogi izviri dajejo dokaj čisto vodo, obstajajo tudi taki s precejšnjo vsebnostjo trdnih delcev. Ker mora biti voda pred uporabo v procesu očiščena, je potrebna filtracija. Zahteve glede čistosti so odvisne od tega, za kaj se bo voda uporabljala. Kot na primer v polnilnicah, kotlovnicah, za pitno vodo, ali pa se bo uporabljala v različnih hladilnih procesih ali fazah čiščenja v prehrambeni in farmacevtski industriji.

V tovrstnih aplikacijah so navadno nameščeni avtomatski filtracijski sistemi, kot so peščeni filter, ali sistemi ultrafiltracije. Vendar pa ti običajno zahtevajo kemikalije, da se zagotovi učinkovitost filtracije (flokulacija) ali procesna stabilnost (s kemično okrepljenim povratnim izpiranjem ali CIP). Pogosto to pomeni postavitev velikih obratov ter s tem visoke stroške investicije.

Centralna filtrirna enota: Lenzing OptiFil®

Vgradnja centralne enote za filtracijo omogoča zmanjšanje presežnih stroškov vzdrževanja in investicij. Poleg tega OptiFil® zagotavlja konstantno, vzdrževanju prijazno delovanje brez potrebe po morebitnih dodatnih kemikalijah.

Glavne prednosti za kupca/operaterja:

-  Visoka finost filtracije 5 µm

- Pretok: 210 m³ / h na filter (OptiFil®-350-1080)

- Neprekinjena filtracija, tudi med povratnim izpiranjem (s procesnim medijem)

- Enostaven sistem (samo en avtomatski ventil)

- Ni potrebna blažilna kapaciteta (buffer) (zaradi delnega povratnega izpiranja)

- Malo vgradno območje

- Nizki investicijski stroški (npr. le del stroškov peščenega filtra)


Za prikaz umestitve centralne filtrirne enote OptiFil® v vaš sistem, kliknite spodnjo prilogo.

Za več informacij pa pokličite
051/386 013!