Ne samo, da dobite takoj – dobite nekaj več!

Tlačne vzmeti so glede toleranc največkrat izdelane v kvalitetnem razredu 2 ali 3 (po DIN 2098). Vzmet, ki jo rabimo na hitro in se na hitro tudi izdela, se običajno ne približa niti najbolj ohlapnim tolerancam, ki jih narekuje prej omenjeni standard. Razlog za to je v tehnološkem postopku izdelave vzmeti. Pri nastavitvi stroja za izdelavo vzmeti imamo običajno več 10, tudi 100 ali več proizvedenih vzmeti, ki niso v tolerančnih mejah. Če naročite samo 1 vzmet, je 100 kosov izmeta težko vkalkulirati v ceno ene vzmeti.

Vse naše tlačne vzmeti so narejene v velikih serijah in so v tolerančnih mejah kot jih predpisuje standard DIN 2095 in sicer v kvalitetnem razredu 1 (precizno). Tako je pri naših vzmeteh odstopanje dolžine L0 pogosto manjše od 1%. V prej naštetih primerih je odstopanje lahko tudi večje od 5% sploh v primeru, da je bila vzmet stisnjena na blok (popolnoma stisnjena). Glede na to, da je pogrešek sile 2x tako velik kot pogrešek dolžine, imamo običajno opravka z odstopanjem sile +/- 10% oz. še več, pri na hitro narejenih vzmeteh. 

 

Posledica je bodisi prevelika sila, ki lahko moti funkcijo sklopa, kjer je uporabljena, bodisi je sila premajhna ali je sploh ni, ker je vzmet prekratka. Prekratka vzmet poskakuje v stroju, povzroča ropot in ne opravlja svoje funkcije.

V podjetju HENNLICH smo za vas pripravili zaokrožen izbor vzmeti, ki so vedno na zalogi v Podnartu na Gorenjskem. In kot rečeno: ne samo, da dobite vzmet takoj, za povrh dobite vzmet izdelano v kakovostnem razredu 1.

Brezplačni katalog prioritetnih tipov vzmeti naročite na KATALOG.

Obsežen izbor vzmeti si lahko ogledate in jih razvrščate na VZMETI ZAME