Učinkovita rešitev za boj proti prahu

Prekomerno širjenje prahu in smradu

v okolico vašega podjetja ali delovišča je preteklost.

 

 

Prah leze v notranjost naših strojev in nam uničuje dele kot so ležaji, vodila, sprijema se z mazalnimi sredstvi in povečuje obrabo drsnih delov. Vdihavamo ga in si uničujemo zdravje. Nabira se nam na oknih, drevesih in kazi okolico. Neprijetne vonjave znižujejo kvaliteto bivanja in vrednost bivalnega okolja.

Z vodnim topom HENNLICH boste ta problem hitro in enostavno rešili.

&nb

Vodni top HENNLICH lahko s pridom izkoristite v:

  ·    kamnolomih
  ·    separacijah
  ·    na gradbiščih
  ·    pri rušenju objektov
  ·    obratih za reciklažo odpadkov in
  ·    kompostiranje
  ·    presipnih mestih ali
  ·    skladiščih razsutih materialov

Zaradi majhne porabe vode (3 m3/h) in majhne porabe energije (4 kW) je razprševanje gospodarno.

Zaradi velikega dometa pršenja (20 do 50 m v brezvetrju) lahko razpršimo in navlažimo območje veliko 5.000 m2.