manus®

manus® simbolizira pogum in prizadevanja za raziskovanje novih tehnologij na področju uporabe tribo polimerov. Zato iščemo aplikacije, ki:

  • že delujejo z uporabo tribo polimerov,
  • se razlikujejo po tehničnih in komercialnih parametrih,
  • so plod drzne ustvarjalnosti,
  • dajejo presenetljive rezultate.

manus® je skupna pobuda podjetja igus®, tehnične publikacije Industrieanzeiger, tehnične fakultete iz Kölna TH Köln, visoke šole Hochschule Hamm-Lippstadt in inštituta za kompozitne materiale Verbundwerkstoffe GmbH iz Kaiserslauterna.

Projekt manus® je zaživel leta 2003 iz preprostega razloga, da bi osvestili strokovno javnost - predvsem projektante, inženirje in razvojnike in jih navdušili za uporabo polimernih puš, ležajev in vodil na svojih področjih dela. Za vse namene uporabe je možno izračunati življenjsko dobo, število ciklov ali obrabo izdelkov. Prav to pa olajša izbiro, saj so s tem polimerne puše ali drsna vodila primerna tudi za uporabo v industrijskih aplikacijah.

Posebnost natečaja je, da je zasnovan na široko in odprt za vse, ki želijo predstaviti svoje znanje, ideje in izboljšave, ki so se jim porodile med njihovim vsakdanjim delom ali raziskovanjem. Rezultat tega je, da so rešitve velikokrat posebne in zahtevajo drugačen način razmišljanja. Na natečaju so dobrodošli vsi predlogi z najbolj preprostih do zelo zahtevnih področij uporabe.

Manus v Sloveniji - SLO manus 

Leta 2011 so prvič pod okriljem podjetja HENNLICH d.o.o. sodelovali na tem natečaju tudi udeleženci iz Slovenije. 

 

V podjetju HENNLICH smo opazili, da je konkurenca na natečaju manus® na evropski ravni zelo velika. Izvrstne ideje in rešitve iz Slovenije pa so ostale prezrte oz. nenagrajene. Odločili smo se, da bomo spodbujali lokalne "inovatorje" in ločeno organizirali dodaten lokalni natečaj. S tem izpostavljamo in nagrajujemo tudi sodelujoče iz Slovenije. Nastal je vzporedni natečaj SLO manus, ki je v preteklih letih pomagal pri razvoju svetovno uspešnih rešitev, ki jih predstavljamo v tem zborniku.


Vsi udeleženci iz Slovenije, ki se prijavijo na mednarodni natečaj manus®, sodelujejo na slovenskem natečaju SLO manus. Podelitev priznanj in nagrad SLO manus 2017 je potekala v okviru Dneva inovativnosti na Brdu pri Kranju. 

Podjetje HENNLICH s sponzoriranjem in dobavo brezplačnih ali cenovno ugodnih vzorcev za projekte podpira tudi študente. Zato so na manusovih natečajih v Sloveniji tudi zanimive rešitve iz študentskih klopi.