Tehnika

Sestava meha

Balgkonstruktion

Pri tkanih kompenzatorjih, v primerjavi z jeklenimi in gumijastimi kompenzatorji, na sosednje cevi ne delujejo strižne sile. Tudi pri prevzemanju velikih pomikov potrebujejo v primerjavi veliko manj prostora za vgradnjo. Vsak tkani kompenzator je individualno prilagojen vašim potrebam in naši tehniki pri pripravi ponudbe odločajo, ali je bolje uporabiti elastomerni ali večslojni kompenzator. 

Elastomerni kompenzatorji

Elastomerni kompenzatorji so enoslojni kompenzatorji iz gume, debeline cirka 3 do 6 mm, z enim ali več nosilnimi sloji. So plinotesni in tudi pri nastajanju kondenzata preprečujejo kapljanje. Najvišja delovna temperatura je 200°C. Izbira kakovosti gume je odvisna od delovne temperature in medija, opravi pa se na osnovi naših dolgoletnih izkušenj in z upoštevanjem obstojnosti posamezne kakovosti gume.

Spodnja tabela prikazuje pregled elastomerov, ki jih obdelujemo. Pri zelo agresivnih medijih lahko kompenzatorjem dodamo notranjo PTFE prevleko, ki je z gumijastim mehom tesno povezana. PTFE prevleka je odporna proti številnim kemikalijam oz. proti različnim mešanicam in jo je zato mogoče uporabiti pri velikih kemičnih obremenitvah.

kakovost gume
do 100°C:EPDMdimni plini, kisline, lužnine, pralne kisline, razredčene klorove raztopine, hladna voda, topla voda
EPDM, z dovoljenjem za pitno vodopitna voda
EPDM, bela, z dovoljenjem za živilaživila
EPDM, odporna proti obrabiabrazivni materiali, pretok vode in peska
EPDM, izolirajočagradnja električnih naprav
IIRkisline, lužnine, plini
CSMmočne kisline, lužnine, kemikalije
NBRolja, bencin, topila, stisnjen zrak
NBR, svetla, z dovoljenjem za živilaživila z vsebnostjo olja in maščob
do 80°C:CRhladna voda, rahlo oljnata voda, morska voda
do 70°C:NRabrazivni materiali
do 150°C:HNBRolja, bencin, topila, stisnjen zrak
do 180°C:FPMagresivne kemikalije, naftni derivati
do 200°C:silikon (Q)zrak, morskovodna atmosfera
silikon (Q), bela, z dovoljenjem za živilaživila, medicinska tehnika
PTFE prevleka:
Pri večji kemijski zahtevnosti vulkanizirana na notranji strani gumijastega meha, na voljo od DN 300.  

Večslojni kompenzatorji

Sestavljeni so iz več izolacijskih slojev, ki so nanizani drug nad drugim, kemično obstojne tesnilne folije in zunanjega sloja, ki nudi stabilnost kompenzatorja pri tlaku. Pri enostavnem delovanju se uporabijo enoslojni kompenzatorji. Načeloma so ti sestavljeni iz tanjšega gumijastega sloja s PTFE prevleko in armaturo.

Izolacijski sloji
Notranji izolacijski sloji imajo to funkcijo, da do tesnilne folije, ki se nahaja za zadnjim izolacijskim slojem, postopoma znižajo temperaturo medija. Izolacijske sloje sestavlja tkanina ali koprena iz steklenih vlaken, tkanina ali pletenina iz keramičnih vlaken ali pa kombinacija teh materialov.

Tesnilna folija
Tesnilna folija je skoraj za vse vrste uporabe PTFE folija, ki prevzema tesnilno funkcijo kompenzatoja. PTFE folija je lahko na eni ali obeh straneh prekrita s steklenimi vlakni in tudi v tej izvedbi omogoča potrebno tesnenje kompenzatorja. PTFE folija je kemično odporna skoraj pri vseh vrstah medijev. V redkih primerih z velikimi temperaturnimi zahtevami ali pri dodatno visokih zunanjih temperaturah se uporabi folija iz nerjavnega jekla. V nasprotju s PTFE folijo, ki se privari plinotesno, je folija iz nerjavnega jekla le zgibana in izpoljuje le manjše tesnilne zahteve.

Zunanji sloj
Zunanji sloj je praviloma s silikonom prevlečena tkanina iz steklenih vlaken ali, pri težkih zunanjih pogojih, tkanina iz steklenih vlaken s PTFE prevleko. Je nosilni sloj in služi kot mehanska zaščita pred zunanjimi poškodbami in vremenskimi vplivi. Izbira zunanjega sloja je odvisna od tega, ali je mogoče dobaviti kompenzator v nedeljivi izvedbi, ali ga je treba izvesti v deljivi.

Material
izolacijski sloji: do 400°C: tkanina iz steklenih vlaken, koprena iz steklenih vlaken
do 800°C: tkanina iz steklenih vlaken, obstojna pri visokih temperaturah
do 1050°C: silikatna tkanina
do 1200°C: polst iz keramičnih vlaken
tesnilni sloj: do 220°C: PTFE folija
do 450°C: V4A folija
do 900°C: folija iz posebne zlitine (Alloy folija)
zunanji sloj: do 100°C: EPDM folija s tkanino iz poliestra
do 200°C: tkanina iz steklenih vlaken s silikonsko prevleko
do 220°C: tkanina iz steklenih vlaken s PTFE prevleko

Tesnenje

Pri kompenzatorjih z debelino stene do 6 mm in pri delovnem tlaku do 0,3 bar govorimo o elastomernih kompenzatorjih. Ti tesnijo plin in ne prepuščajo vlage oz. kondenzata. Pri višjih tlakih se uporabijo gumijasti kompenzatorji.

Pri večslojnih kompenzatorjih vodijo notranji izolacijski sloji v vpetem predelu do majhne difuzije. Sam meh je zaradi tesnilnega sloja plinotesen. Večslojni kompenzatorji so tako označeni le kot plinotesni za dimne pline, elastomerni pa za vse.

Večslojni kompenzatorji ne preprečujejo kapljanja kompenzata in po potrebi je treba izvesti konstruktivne ukrepe. Pri delavni temperaturi do 220 °C je možno izdelati večslojne kompenzatorje, ki izpolnjujejo visoke zahteve za tesnenje plina. V te se na notranji strani vgradi tkanino iz steklenih vlaken s PTFE prevleko, ki je zatesnjena s PTFE tesnilnim obročem ali z gumijastim tesnilom, ki je odporno proti visokim temperaturam, ob prirobnici cevovoda. Ta tesnila se na kompenzator pritrdi že v proizvodnji.