Tehnika

Tipi kompenzatorjev

Kompensatorvarianten

Tkani kompenzatorji so za vsako vrsto uporabe proizvedeni posebej, pri tem upoštevamo tudi delovne pogoje in prilagodimo mere vašim potrebam. Poleg ustreznih mer potrebujemo še podatke o mediju, temperaturi, delovnem tlaku in potrebnih kompenzacijskih lastnostih. 

Kompenzatorji s prirobnicami

Trakovni kompenzatorji

Kompenzatorji za dimne pline, prezračevanje in Ex območja

Pri delavni temperaturi se cevovod razteza. Glede na razporeditev fiksih in drsnih ležajev ter raztezke in skrčke prevzemajo kompenzatorji osne, prečne in kotne pomike. Raztezke in skrčke je treba določiti pri načrtovanju cevovoda, vplivajo pa na izbiro tipa kompenzatorja in na določitev optimalne vgradne dolžine.

Naša celovita ponudba obsega tako meritev na licu mesta kot tudi celotni inženiring, montažo ali nadzor nad montažo in redne tehnične preglede komponzatorjev na vaši lokaciji. Kot pripadajočo opremo vam za vse tipe kompenzatorjev dobavimo pritrdilne prirobnice, objemke, oporne obroče, vodilne cevi ali montažne vgradne elemente iz lastne proizvodnje.

Za celotne montaže nedeljivih in zaprtje deljivih kompenzatorjev na gradbišču imamo svoje lastne monterje in vodje montaž, ki imajo poleg ključavničarske izobrazbe tudi dolgoletne izkušnje z montažami.