Tehnika

Tipi pritrditve

Befestigungen

Razdalja med koncema cevovoda, prirobnicama cevi ali kolenoma cevi je odvisna od prevzemanja osnih in prečnih pomikov. Orientacijske vrednosti za določitev vgradne dolžine so navedene pri posameznem tipu kompenzatorja. Načeloma raztezek ali skrček kompenzatorja ne sme biti večji od četrtine njegove prvotne vgradne dolžine, saj veliki pomiki lahko vodijo do nastajanja gub in s tem do nastanka toplotnih žepov in pregrevanja. Pri določanju optimalne vgradne dolžine vam lahko pomagajo tudi naši tehniki.

Prirobnični kompenzatorji

Pri temu tipu pritrditve sta ob mehu oblikovani prirobnici, ki se na cev pritrdita s pritrdilnima prirobnicama. Ta tip kompenzatorja izpoljuje večje tesnilne zahteve. Mejna temperatura kompenzatorjev s prirobnicami je cirka 400 °C.Pri višjih temperaturah je treba povečati prirobnice cevi, da zagotovimo odmik kompenzatorja od cevovoda. Notranja izolacija še dodatno zniža temperaturo.

Trakovni kompenzatorji

Trakovna izvedba je najenostavnejša možnost za povezavo kompenzatorja s cevovodom. Pri majhnih merah in okroglih presekih cevi se kompenzator s prirobnicami pritrdi neposrdno na cevovod. Mejna temeratura trakovnih kompenzatorjev je 400°C.Pri temperaturah večjih od 400°C je treba zagotoviti odmik kompenzatorja od cevovoda. V ta namen se privarijo kotni profili, na katere se kompenzator pritrdi z objemkama. Višina kotnih profilov je odvisna od temperature medija in meri 100 do 200 mm. Pri pravokotnih ceveh se v kotih doda profil z radijem, ki ustreza višini kotnega profila.

Objemke morajo biti izvedene z izvrtinami, ki omogočajo tesno pritrditev kompenzatorja.

Pri visokih temperaturah je proporočljivo, da so kotni profili izvedeni v stopničasti obliki za zmanjšanje toplotne napetosti. Takšna izvedba je primerna za okrogle in pravokotne cevovode.Za zaščito pred visokimi temperaturami imajo ti kompenzatorji pogosto tudi notranjo izolacijo. V kombinaciji z armaturo pod kompenzatorjem je takšno izvedbo mogoče uporabiti pri temperaturah do 1200°C.