Doziranje

Naprave za pripravo in doziranje klorovega dioksida

Chlordioxid Erzeugungs- und Dosieranlagen

S pomočjo naprav za pripravo in doziranje kloroverga dioksida, tip Sera, iz 9-odstotne solne kisline in 7,5-odstotnega natrijevega klorida s postopkom kislina/klorid pridobivamo 2-odstotno raztopino kloridovega dioksida.
Napravo v glavnem sestavljajo dve krmiljeni dozirni črpalki, dva merilnika pretoka, reaktor in krmilni sistem.
Pretoka črpalk je treba stalno meriti in ju tako uskladiti, da se obe kemikaliji v reaktor dovaja v razmerju 1:1.
Tu poteka nastajanje ClO2.
Pridobivanje klorovega dioksida lahko poteka npr. v odvisnosti od glavnega toka vode ali od merjenja klorovega dioksida.

Glavni sestavni deli:

  1. rezervoar za HCl
  2. rezervoar za NaClO2
  3. sesalne cevi
  4. merilnika pretoka
  5. kalibracijski posodi
  6. dozirni črpalki
  7. zaščita pred previsokim tlakom
  8. reaktor
  9. zaporna armatura
  10. krmilni sistem

Za pripravo natančnih ponudb dozirnih naprav so vam kadarkoli na razpolago naši strokovnjaki na naslovu hydro-tech@hennlich.si