Filtri z avtomtskim izpiranjem

CanFil

CanFil

Način delovanja

Za filtriranje predviden medij se črpa skozi vhodni nastavek v komoro za nečisto  vodo filtra in teče skozi cilindrične (svečaste) filtre, ki so pritrjeni na plošči z luknjami. Nato ta medij očiščen izstopa skozi izhodni nastavek.
Morebitne zračne ali plinske vključke izloči avtomatski odzračevalnik.
Nečistoče v svoji notranjosti zadrži cilindrični (svečasti) filter. Te nečistoče v filtru povečujejo pretočni upor.
Čim tlačno diferenčno stikalo zazna, da je predhodno določena tlačna razlika dosežena oziroma po izteku vnaprej določenega časa, se sproži postopek avtomatskega izpiranja.
Rotor za izpiranje se brez prekinitev zaporeoma pomika pod vse cilindrične (svečaste) filtre. Hkrati se odpira ventil za izpiranje in vsi omenjeni filtri se z lastnim filtriranim medijem izperejo. Medij med tem izpiranjem teče v nasprotno smer.
Po celotnem zasuku rotorja za izpiranje je postopek izpiranja končan in ventil za izpiranje se zapre.