Brušene

Za precizne krogelne matice in navojna vretena THK je standardno na voljo velika izbira precizno brušenih navojnih vreten in krogelnih matic, kar omogoča zelo raznoliko uporabo.

Zaradi kompaktne izvedbe je teža pri tipih DK in DIK manjša za 50 oz. celo za 70 %. Zato je občutno manjša tudi masna vztrajnost pri pospeševanju in upočasnjevanju.

Typ BLR
BLR

krogelne matice in navojna vretena z rotacijsko matico in velikim korakom navoja

Typ BIF
BIF

krogelne matice in navojna vretena z brušenim profilom z možnostjo prednapetja za uporabo tam, kjer je potrebna velika natančnost

Typ BLK
BLK

krogelne matice in navojna vretena z brušenim profilom za hitro podajanje

Typ BLW
BLW

optimalen za hitro podajanje brez aksialne zračnosti

Typ BNF/BNFN

najbolj razširjen tip, pri katerem se prednapetje doseže z distančnikom med obema krogelnima maticama (BNFN) ali najbolj preprosta izvedba BNF

Typ BNK
BNK

krogelne matice in navojna vretena z obdelanim koncem za uporabo tam, kjer sta potrebna natančnost in prednapetje

Typ BNT
BNT

krogelne matice in navojna vretena z standardnim korakom navoja brez prednapetja

Typ DIK
DIK

kompaktne krogelne matice in navojna vretena z izboljšano rotacijo

Typ DIR
DIR

krogelne matice in navojna vretena s podložno matico in standardnim korakom navoja z vgrajenim podpornim ležajem

Typ DK
DK

precizne krogelne matice in navojna vretena brez prednapetja z 20 do 30 % manjšim premerom matice od premera matice z obračalnim lokom

Typ DKN
DKN

krogelne matice in navojna vretena z normalnim korakom in prednapetjem ter manjšim premerom matice

Typ MBF
MBF

miniaturne krogelne matice in navojna vretena z brušenim profilom z veliko nosilnostjo, na voljo tudi različica z obdelanim koncem vretena

Typ MDK
MDK

miniaturne krogelne matice in navojna vretena z brušenim profilom, na voljo tudi različica z obdelanim koncem vretena

Typ WGF
WGF

krogelne matice in navojna vretena z velikim korakom navoja za hitro podajanje