Brušene

DKN

Typ DKN

Pri tem tipu se prednapetje doseže s pomočjo distančnika, ki je vstavljem med dve krogelni matici, ki ju poriva narazen in s tem njune kroglice vsake na eno stran tekalne površine vretena. S tem je aksialna zračnost v negativnem območju (torej v prednapetju).

Ta tip je na voljo v več različnih razredih natančnosti. Za uležajenje priključnih koncev navojnega vretena priporočamo naše oporne ležaje. Za zaščito pred prahom, odrezki in drugimi tujki je potrebno krogelno matico in navojno vreteno zaščititi z mehom ali jekleno teleskopsko zaščito (pokrovom). Za optimalno uporabo je potrebno način mazanja in mazalno sredstvo prilagoditi pogojem uporabe. Prosimo upoštevajte pri montaži naša navodila.

Ključ za izbiro tipa najdete v dokumentaciji. Uporabite tudi našo CAD knjižnico.

Druge tipe najdete v pregledu tipov v dokumentaciji.