Linearne drsne puše in vodila

RJ260(U)M-02

RJ260(U)M-02
  • poceni linearne puše, mere ustrezajo standardu za puše s kroglicami
  • dve različici: RJ260M (z gladko notranjostjo) in RJ260UM (z rebrasto notranjostjo)
  • material: Iglidur J260
  • zavarovane proti aksialnim premikom, montaža z vtisnjenjem v montažno izvrtino H7
  • priporočena toleranca za vodilo: h6 do h10