DryLin R

JUM-01

linearni drsni vložki DrLin R za dolgo ohišje

JUMO-01

odprti linearni drsni vložki DryLin R za dolgo ohišje

JUM-02

linearni drsni vložki DryLin R za kratko ohišje

JUM-11

linearni drsni vložki DryLin R, majhna zračnost

XUM-01

dvodelni linearni drsni vložki DryLin R za visoke temperature

RJUM-01

linearne puše DryLin R z ohišjem

RJUM-02

linearne puše DryLin R s tanjšim ohišjem

RJUM-03

linearne puše s samoizravnalnim ohišjem

RJUM-05

linaerne puše s kratkim pritrdilnim ohišjem

RJUM-06

linearne puše z dolgim pritrdilnim ohišjem

RJUM-06LL

linearne puše s plavajočim pritrdilnim ohišjem

RJUME-05

linearne puše s kratkim pritrdilnim ohišjem in nastavljivo zračnostjo

RJUMT-05

tandem linearne puše s pritrdilnim ohišjem

RJM-01

polimerne linearne puše

RJ260(U)M-02

kompaktne polimerne linearne puše

TJUM-01

linearne puše z razstavljivim ohišjem

TJUM-03

linearne puše z razstavljivim samoizravnalnim ohišjem

TJUM-05

linearne puše z razstavljivim pritrdilnim ohišjem

FJUM-01

linearne puše z okroglim prirobničnim ohišjem

FJUM-02

linearne puše s kvadratnim prirobničnim ohišjem

FJUMT-01

tandem linearne puše s prirobničnim ohišjem

FJUMT-02

tandem linearne puše s prirobničnim ohišjem

OJUM-01

odprte linearne puše z ohišjem

OJUM-03

odprte linearne puše DryLin R s samoizravnalnim ohišjem

OJUM-06

odprte linearne puše DryLin R s pritrdilnim ohišjem

OJUM-06LL

odprte linearne puše DryLin R s plavajočim pritrdilnim ohišjem

WLM
WLM

linearni drsni ležaji brez prirobnice

WLFM

linearni drsni ležaji s prirobnico