Sferični aksialni ležaji

SAM
SAM

za premere od 5 do 20 mm