Zglobni ležaji

KGLM

zglobni ležaji, mere tipa K

EGLM

zglobni ležaji, mere tipa E

ECLM

zglobni ležaji z nastavki

EGZM

mehanska povezava med dvema elementoma

EGXM

za 90° zasukan dvojni zglob

EGFM

zglobni ležaji z nastavki

ECLM-HD

preprosta montaža, za velike aksialne in radialne obremenitve

KGLM-LC

možna izbira materiala kalote, prekinjen zunanji obroč

KGLM-SL

izredno majhna teža