Zglobni prirobnični ležaji

EFOM

zglobni prirobnični ležaji z 2 montažnima izvrtinama

EFSM

zglobni prirobnični ležaji s 4 montažnimi izvrtinami

KFSM-GT

zglobni prirobnični ležaji s 4 montažnimi izvrtinami, mere tipa K