Konvencionalni

Typ JR

Typ JR

Samonosné koľajové vedenie typu JR

Keďže má koľaj lineárneho vedenia priereze s veľkou pevnosť, môže byť toto vedenie využité ako nosný konštrukčný element.

PDF na stiahnutie:

Montáž,
Mazanie

Presnosť
CAD
Ako objednať