Centralno mazanje

Dvolinijski sistem

Zweileitungsschmiersysteme

Lastnosti:

Za dvolinijske sisteme je značilno, da dovajanje maziva poteka po dveh vzporednih vodih, ki sta lahko razvejana. Gre za tlačni sistem, ki poteka v ciklih. Pri tem se voda izmenično razbremenjujeta in polneta, s čimer se poganjajo dvolinijski razdelilniki. V enem ciklu dobi vsako mazalno mesto le eno dozo maziva. Ta sistem je primeren za zelo velike tehnološke naprave pri težkih delovnih pogojih in z velikim številom mazalnih mest (nekaj sto mazalnih mest, z velikimi medsebojnimi razdaljami). Velika prednost je možnost, da lahko sistem skoraj neomejeno širimo. Razdelilniki lahko dajejo konstantno količino maziva, ali pa se količina nastavi posebej za posamezen par dozirnih izhodov razdelilnika (par mazalnih mest).

Opis:

Mazivo dovaja tlačna črpalka (a). Dovajanje poteka po dveh vodih, A in B. Črpalka v voda izmenično dovaja mazivo preko krmilnega ventila (b). Dvolinijski razdelilniki (c) so na voda priključeni vzporedno. Mazalna mesta so neposredno povezana z izhodi dvolinijskega razdelilnika ali pa preko vmesnega progresivnega razdelilnika (d) (za mazalna mesta z manjšo porabo maziva). Sistem je lahko opremljen s kovinskim tlačnim stikalom (kot pribor), ki lahko služi za upravljanje krmilnega ventila ali za nadziranje funkcije sistema.

 

 

Funkcija:

Mazalni cikel se sproži po preteku pavze (mazalnega intervala). Sestavljen je iz dveh polovičnih ciklov. Na začetku prvega polovičnega cikla je vod A povezan z izhodom tlačne črpalke, vod B pa je povezan z rezervoarjem za mazivo. Naraščajoči tlak v vodu A premakne dozirne bate iz ene v drugo lego. S premikom batov se mazivo iztisne do mazalnih mest. Ko so premaknjeni vsi bati razdelilnikov, t. j. ko polovica vseh mazalnih mest prejme mazivo, pride v vodu A do velikega izstopa tlaka. Ko je dosežen določen tlak, tlačno stikalo sproži preklop smeri toka maziva in tako se vod B poveže s tlačno črpalko, vod A pa z rezervoarjem. S tem se zaključi prvi polovični cikel. Za preklop potreben tlak mora biti nastavljen tako, da se vsi bati zanesljivo premaknejo. Če se uporabi avomatsko preklopno stikalo DU1, se tlak za preklop nastavi. Preklop med vodoma samodejno sproži tlak maziva. Če se uporabijo električno gnana (elektromagnetna in pnevmatska) preklopna stikala, se pred čim bolj oddaljenim razdelinikom priklopi stikalo za končni tlak, ki vodi preklopni impulz. Drugi polovični cikel, t. j. dovod maziva do druge polovice mazalnih mest, poteka podobno. Po koncu polovičnega cikla se črpalka izklopi in prične se mazalni interval. To pomeni, da vsako mazalno mesto prejme eno dozo maziva na dva polovična cikla (po poteku dveh mazalnih intervalov). Če kot preklopno stikalo uporabimo dva 3/2 elektromagnetna ventila, je najbolje, če oba polovična cikla izvedemo neposredno enega za drugim kot en celoten cikel brez vmesnega izklopa črpalke, ker sta ventila monostabilna in se vsak polovični cikel začne z istega začetnega položaja. V krmilnem sistemu pa je treba registrirati, kateri polovični cikel je bil nazadnje polnjen (vod A ali B). Pri dimenzioniranju dvolinijskega sistema je treba upoštevati, da je količina maziva, ki ga v mazalnem ciklu iztisne črpalka, večja od vsote posameznih doz maziva za mazalna mesta, ker se delež maziva porabi za potrebne tlačne raztezke v vodih in za premikanje krmilnih batov. Ta presežek maziva se po vsakem ciklu vrne v rezervoar. Pri večjih mazalnih sistemih je glavna voda možno po potrebi razvejati, posamezne veje pa razdelimo s pomočjo elektromagnetnih krmilnih ventilov. Tako lahko za različne dele obrata določimo različne mazalne režime ali pa nekatere dele zaradi tehnoloških potreb izklopimo iz sistema.

Standardni elementi za dvolinijske sisteme:

 • a. črpalke

  • ročne: HJ2, HJ 2A
  • električne: ZPU 01/02, ZPU 08/14/24, ZPU 75
  • pnevmatske za črpanje iz soda: Lubrigun, PowerMaster III
  • hidravljične za črpanje iz soda: FlowMaster

Vsaka skupina navedenih črpalk ima svoj specifičen namen uporabe.
Pnevmatske črpalke za črpanje iz soda so predvsem primerne za velike sisteme, kjer je pri črpalkah z manjšimi rezervoarji pogosto treba dodati mazivo. Pri uporabi črpalk za črpanje iz soda odpade možnost kontaminacije maziva pri polnjenju. Črpalke se vgradijo neposredno v sod, kjer se polni mazivo.

 • b. preklopna stikala

  • avtomatska, tlačno gnana preklopna stikala: D7-G, DU1-G, DU1-G-KS
  • električno gnana: EM-U2
  • elektromagnetno gnana: MA, elektromagnetni ventil 3/2 (2 kosa)
  • pnevmatsko gnana: PM1
  • hidravlično gnana: MHY

 • c. dvolinijski razdelilniki

  • VSG, VSL, VSKH, VSKV

Vsi navedeni razdelilniki so na voljo v izvedbi s konstantnim doziranjem in s stalno nastavljivo dozo vselej za posamezni par izhodov razdelilnika. Razdelilnik lahko opremimo z električnim stikalom za nadziranje pravilnega delovanja. Eno stikalo lahko nadzoruje en par izhodov razdelilnika, torej dve mazalni mesti.

 • d. progresivni razdelilniki

  • SSV, SSV-K, SSV-KN, SSV-N, SSVM, SSVM-K, SSVM-KN

Drugi deli sistema:

 • pribor: indikatorji stanja maziva v rezervoarju, varnostni ventili, manometri itd.
 • mazalni vodi: cevi, navoji, pritrdilni material in montažni material

 

Glavna področja uporabe:

Za zelo velike naprave z velikimi razdaljami med mazalnimi mesti, za težke delovne pogoje; npr. za tehnološke naprave v cementarnah, transportne naprave za transport in obdelavo mineralov, velike transportne naprave pri površinskih kopih, v rudarstvu, v jeklarnah in valjarnah, pri kontinuirnem litju ...

Berater Branko Šimac