Merilne naprave

Dvolinijske merilne naprave

Two-line Messgeräte
Berater Branko Šimac