Oglati zaščitni mehovi

Podatki za izračun

Princip konstrukcije in oznake

  

Izračun dolžin
Spodnje formule so namenjene za pomoč pri izračunu dolžin oglatih zaščitnih mehov. Rezultati so približki, od njih odstopajoče željene izvedbe so večinoma lahko izvedljive. Pogovorite se z našimi tehniki. Izračun je eno, pri posvetovalnem pogovoru pa boste izvdeli veliko več.

Lmax = pomik + Lmin
Lmin = (Fz*Lmin F)+(2xE)
Fz = Lmax : (Ft*1,5)

Ft........globina gube
Fz........število gub
Lmin....najmanjša dolžina v skrčenem stanju
Lmax...največja dolžina v raztegnjenem stanju
LminF..Lmin na gubo (glejte tabelo)
E.........debelina končne prirobnice

Lmin na gubo v mm pri 1 mm debeline opornega okvira v odvisnosti od uporabljenega zunanjega sloja

materialdebelinaenostranski zaščitni meh - oblika "I"večstranski oglati zaščitni meh - obliki "C", "U"
PUR tkanina0,201,83
PUR tkanina0,402,24,5
Nomex tkanina0,302,24,0
PUR tkanina + PTFE0,302,24,0
PUR tkanina + PUR0,302,23,5
BM Nomex0,503,55,5
Pyresit plus0,402,24,5
Pyresit plus0,753,57,0