Membranske črpalke

Enote za nadzorovnje nivoja ETS10

Niveauüberwachung ETS100

Za nadzorovanje nivoja tekočine (kot MIN/MAX-kontakt) se uporablja elektronska enota za nadzorovanje nivoja ETS10. Pri prekoračitvi določenega najvišjega ali najnižjega nivoja se kontakt preklopi. Če se nato nivo procesne tekočine povrne v "dovoljeno" območje, se kontakt samodejno ponovno aktivira.

Tehnični podatki
število stikalnih točk:1
kontakti:1 preklopni
prikaz stanja stikala:1 LED
najvišji tok stikala:11 A
zakasnitev stikala:ca. 1 s
izhodna napetost:12 do 14 V AC
izhodni tok:8 mA

Pogosto se uporablja kot zaščita pred suhim tekom pri grelcih in črpalkah. Ko nivo tekočine pade pod najnižjo dovoljeno točko, se grelec ali črpalka izklopi.
Če se nivo tekočine povrne v dovoljeno območje, se grelec ali črpalka ponovno vklopi.