041 608 979

(
Telefonska št. za nujne primere)

 
Pribor

Merilni trak

Merilni trak za merjenje obsega
za hitro določitev zunanjega premera O-tesnil in drugih tesnil

merilno območje

št. za naročilo

Ø 20 - 300 mm

HZ 201158

Ø 300 - 700 mm

HZ 201159