Vizija, poslanstvo, vrednote

Vizija

Podjetje HENNLICH je samostojno, finančno neodvisno podjetje v okrilju Skupine HENNLICH. Je priznan partner slovenske industrije z resno, jasno ter do zaposlenih, kupcev in dobaviteljev odprto poslovno politiko. Izhajajoč iz sedanjih dejavnosti (2008) vidimo, da se podjetje lahko razvije do 50 zaposlenih od katerih jih polovica dela v prodajni in polovica v storitveno-proizvodni dejavnosti.

Poslanstvo

Poslanstvo podjetja HENNLICH je z znanjem in doslednostjo svojih zaposlenih zagotoviti učinkovito in nemoteno odvijanje proizvodnih procesov v industriji* na področju republike Slovenije.

*Tudi v rudarstvu, gradbeništvu, kmetijstvu in drugod.

Naše vrednote

Skupina HENNLICH je prostovoljno združenje samostojnih podjetij, ki se je izreklo za svobodno, socialno in okolju prijazno tržno gospodarstvo.

Hočemo biti gospodarsko uspešni. Za dosego tega cilja morajo naše dejavnosti omogočati korist vsaj najpomembnejšim skupinam, to je lastnikom, zaposlenim, kupcem in dobaviteljem.

Za naše bližnje okolje smo pripravljeni prevzeti še več odgovornosti, kot nam to nalagajo naše zakonske obveznosti. Pri tem nas vodijo naša vest in naše možnosti.

Svoje dejavnosti bomo z novimi sistemi, izdelki, znanjem in storitvami nenehno izboljševali.

Delavci Skupine HENNLICH so delavni in se veselijo svojega prispevka k nadaljnjemu razvoju podjetij in svojemu razvoju. Naši vodilni delavci ustvarjajo okolje, ki omogoča, da se te pozitivne lastnosti naših delavcev v celoti razvijajo. Iz različnosti mnenj črpamo moči za nadaljnji napredek. Delavci so sposobni in pripravljeni v takih položajih skupaj najti rešitve.

Naše moči in sile se lahko sproščajo, ker na vseh ravneh priznavamo raznolikost naših kultur in izkušenj.