Glosar

Tu najdete informacije in podrobnejše razlage strokovnih izrazov, standardov, materialov in okrajšav, razvrščene po abecednem redu. Vsebino stalno dopolnjujemo.

Na Glosar vas pripeljejo povezave iz drugih delov spletne strani.

Trenutno je še v pripravi.