Industrija 4.0

Predvidljivo vzdrževanje za Industrijo 4.0

Igusovi pametni izdelki iz tribo polimerov z digitalnim spremljanjem stanj obdelovalnih strojev podaljšajo njihovo življenjsko dobo, Igusova pametna plastika pa naredi vzdrževanje inteligentno. 

HENNLICH d.o.o. predstavlja Igusove pametne komponente za stroje, ki omogočajo, da proizvajalci strojev z njihovo uporabo dvignejo vzdrževanje na novo raven in hkrati zmanjšajo stroške.

Običajno poteka vzdrževanje le v določenih časovnih intervalih ali ob okvarah, predvidljivo vzdrževanje pa omogoča nenehno spremljanje stanja strojev. Popravilo ali zamenjava se izvaja samo, kadar je to res potrebno. Vzdrževanja je mogoče natančno načrtovati, zato se zmanjšajo nenačrtovane zaustavitve in stroški. S tem namenom je Igus razvil prefinjeno pametno plastiko z uporabo različnih senzorjev in modulov za spremljanje energijskih verig, drsnih in linearnih ležajev, npr. senzorji za merjenje obrabe na spoju zatič/izvrtina pri energijskih verigah, kot tudi senzorji za zaznavanje lomov in potisno/vlečnih sil. Zaradi mreženja z novim Igusovim komunikacijskim modulom (icom.plus), so senzorji vključeni v kupčevo lastno informacijsko infrastrukturo, npr. v sisteme za upravljanje proizvodnje, kot so kot SCADA in MES. Z digitalnim spremljanjem njihovega stanja, pametni tribo-polimerni izdelki podaljšajo življenjsko dobo.

Izberite pametne izdelke za svojo aplikacijo na IGUSovi spletni strani. Kliknite na POVEZAVO.
Pri izboru vam pomagajo HENNLICHovi inženirji, ki bodo za vas pripravili tudi ustrezno ponudbo.