Doziranje

Dozirne naprave in pripomočki za flokulante

Ansetz- und Dosieranlagen für Flockungshilfsmittel

Naše dozirne naprave, tip Sera, služijo pri postopku priprave vode za pripravo polielektrolitskih raztopin. Te raztopine se v določenih koncentracijah dodajo vodi oz. odpadni vodi. S tem dosežemo skrajšanje sedimentacijskih časov motne, s plavajočimi delci onesnažene vode. Delci umazanije se flokulirajo in jih je nato lažje filtrirati.

Nudimo ročne (delovanje s šaržami) in popolnoma avtomatske dozirne naprave in pripomočke za flokuliranje. Izdelati jih je možno za vse sisteme z neposredno uporabo že pripravljenih raztopin kot tudi za sisteme z običajno raztopino, ki jo je z doziranjem treba razredčiti na ustrezno koncentracijo.

Dozirne naprave dobavimo kot celotne montirane enote z vso kabelsko napeljavo. Pri vgradnji je tereba priključiti le še dovod vode (brez delcev umazanije), trifazni tok in tlačni vod dozirne črpalke.

Izvedbe:

 • dozirne naprave z enim prekatom (vsebina: rezervoar za topilo 3.000 l)
 • dozirne naprave z dvema prektoma (vsebina: rezervoar za topilo 2 x 3.000 l)
 • dozirne naprave s tremi prekati (vsebina: do 5 m³)

Glavni sestavni deli:

 1. rezervoar

 2. prostorninski dozirni polž z uravnalnikom zaloge in pripravo za vbrizgavanje

 3. mešalo (za prekate)

 4. nadzor nivoja

 5. odtok in pretok

 6. naprava za pripravo vode

 7. dozirna črpalka

 8. enota za razredčevanje

 9. stikalna naprava po meri stranke

Za pripravo natančnih ponudb dozirnih naprav so vam kadarkoli na razpolago naši strokovnjaki na naslovu: hydro-tech@hennlich.si.