Sistemi za uravnavanje in nadzorovanje

Niveauregler ENR200/ENR300

stikalne točke: 2 (ENR20) oz. 3 (ENR30)
zakasnitev stikala: 0 do 10 sekund

Niveauüberwachung ETS100

stikalna točka: 1; zakasnitev stikala: ca. 1 sekunda
kontakt se samodejno ponovno aktivira

Niveau- und Temperaturbegrenzung ETB100

stikalna točka: 1; zakasnitev stikala: ca. 1 sekunda
kontakt se samodejno ponovno aktivira
trajni izklop, ponovni zagon s tipko RESET

Temperatur regeln mit MTR

sprednja stran uravnalnika s folijo iz polietilena
merilno območje: -60°C do +400°C
merilni vhod: Pt 100 v stikalu s 3 vodniki

Stabtemperaturregler (STRu) und Begrenzer B-STB

uravnavanje in omejevanje temperature tekočine
različni materiali in dolžine potopne cevi

Differenzstromwächter DSW3

za nadzorovanje enakomernega izmeničnega toka
odzivni čas: ca. 2 sekundi
montaža z U-profili