Temperaturni regulatorji

Ex-Temperaturregler

Ex regulatorji za cono 1 in 2
mehanski ali elektronski termostati
različna temperaturna območja

Nicht-Ex-Temperaturregler

mehanski ali elektronski termostati
montaža na vodila po DIN, vgradnja stikalne omare, uporaba na terenu
javljanje prekinitve tipala, spodnje oz. zgornje temperature itd.