Kontrolne armature

De Runde Schauglasarmatur DIN 28120

za pri- ali navaritev
pogled skozi armaturo: 80 do 225 mm
najvišja delovna temperatura: 280°C, najvišji delovni tlak 16 bar

De Runde Schauglasarmatur DIN 28121

navoj na privarjeno prirobnico
pogled skozi armaturo: 48 do 150 mm
najvišja delovna temperatura: 200°C, najvišji delovni tlak: 25 bar

De Schauglasarmatur für drucklose Behälter

za pri- ali navaritev
pogled skozi armaturo: 80 do 225 mm
najvišja delovna temperatura: 280°C, za breztlačno obratovaje

De Doppelschauglas Sicherheitsarmatur FREIGESTELLT

navoj na privarjeno prirobnico
pogled skozi armaturo: 50 do 175 mm
najvišja delovna temperatura: 280°C, najvišji delovni tlak: 10 bar

De Schraub Schauglasarmatur MV

navojni priključek za pri- ali navaritev
pogled skozi armaturo: 50 do 150 mm
najvišja delovna temperatura: 280°C, najvišji delovni tlak: 6 bar

De Rechteckige Schauglasarmatur

za pri- ali navaritev
širina: 70 mm, dolžina: 250 do 1000 mm
najvišja delovna temperatura: 243°C, najvišji delovni tlak: 16 bar

De Durchflussschauglasarmatur

s prirobnicama po DIN 2642 za vgradnjo v cevovod
nazivni premer: DN 10 do DN 200
najvišja delovna temperatura: 220°C, najvišji delovni tlak: 6 bar

Scheibenwischer SWI

ročno čiščenje opazovalnih stekel v kontrolnih armaturah
najvišja delovna temperatura: 220°C, najvišji delovni tlak: 6 bar

3755.122 Scheibenwischer mit biegsamer Welle SW II BW

ročno čiščenje opazovalnih stekel v kontrolnih armaturah
najvišja delovna temperatura: 220°C, najvišji delovni tlak: 16 bar

Ex-Motorantrieb

vsestarnski motorni pogon tudi Ex,
majhne vgradnje mere, visoki vrtilni moment
majhna poraba energije, posebej v Ex področjih

De Sprühvorrichtung

za stalno avtomatsko čiščenje ali čiščenje po potrebi
čiščenje opazovalnega stekla v kontrolni armaturi