Temperaturni senzorji

Flex-T

Temperaturmesser Flex-T

Merjenje temperature tekočin in plinov.

Meritev deluje na uporovnem principu(Pt 100/1000).

Hiter odzivni čas.

Nerjavna izvedba.

Standardna izvedba z navojem G 1/2˝.

Analogni izhod 4 do 20 mA + stikalo.