Pihanje zraka

Tako kot lahko skozi različne šobe dovajamo tekočine, lahko dovajamo tudi zrak. Najboljši efekt dosežemo s šobami, ki so oblikovane prav posebej za zrak in paro ter so opisane na naslednji strani.
Te šobe se uporabljajo za izpihavanje, ogrevanje, hlajenje, vlaženje, čiščenje.

Večkanalne šobe so zelo tihe in to pri višji izpihni moči in manjši porabi zraka. Večkanalna šoba deluje tako, da prejeti zrak, ki vstopi, enakomerno razprši skozi več kanalov.
Prednosti pred enokanalnimi šobami so v znižanju hrupa, delovni tlak je nižji pri istem učinku, nižji porabi zraka, boljšem razpršilnem učinku na večji razdalji ter stroških obratovanja.

Whisperblast-Mehrkanaldüsen

Več kanalna šoba za stisnjen zrak.

Flachstrahl- und Vollstrahldüsen

Šobe z ploščatim in točkovnim curkom za stisnjen zrak in paro.