Prirobnični kompenzatorji

ohne Welle

    ravni ali stoščasti, elastomerni ali večslojni kompenzator s samotesnilnima prirobnicama in pripadajočima pritrdilnima prirobnicama

mit einer oder mehreren Wellen

    elastomerni ali večslojni kompenzator z eno ali več gubami, s samotesnilnima prirobnicama in pripadajočima pritrdilnima prirobnicama