Potopni grelci

Varnostni potopni grelci ROTKAPPE z ABS

Sicherheits-Badwärmer ROTKAPPE mit ABS

Način delovanja:
Vgrajeni protipožarni sistem (Anti-Brand-System) pri nedovoljeno
visokih temperaturah samodejno izklopi ogrevanje. Izklop
je stalen in potopni grelec je mogoče le ročno ponovno zagnati,
da lahko ponovno opravljajo svojo funkcijo.

Naslednja "kritična" stanja je mogoče preprečiti z uporabo
varnostnih grelnih palic s protipožarnim sistemom:

1) Stalno delovanje ogrevanja pri deloma suhem teku
(npr. zaradi izhlapevanja tekočine)

2)
Stalno delovanje ogrevanja pri popolnoma suhem teku
(npr. zaradi hitre nepredvidene izgube tekočine)

3) Vklopitev in stalno delovanje ogrevanja pri
praznem rezervoarju (popolnoma suhi tek)

4) Stalno delovanje ogrevanja pri močnem oviranju
odvajanja toplote iz ogrevane potopne cevi v tekočino
(npr. zaradi nastanka skorje na potopni cevi)

Uporaba
Na voljo za uporabo pri vseh nazivnih napetostih do največ 400 V
in nazivnih močeh do največ 6,4 kW.

Oznake tipov
npr.: 
T-PS 630/1,6-230Ws - potopni grelci s protipožarnim sistemom
iz porcelana, z nazivno dolžino 630 mm, nazivno močjo 1,6 kW in
nazivno napetostjo 230 V