Krogelne puše

Krogelne puše

S svojo precizno cilindrično obliko je ta tip matice vsestransko uporaben. Krogelne puše so standardnih velikosti in zato splošno zamenljive.

Typ LME
LME

v Evropi najbolj razširjena metrična serija

Typ LM
LM

na Japonskem najbolj razširjena metrična serija