Odzračevalni filtri

Služijo za odvod in dovod zraka v reduktor, da se preprečijo nedopustni previsoki ali prenizki delovni tlaki.

Typ 2033 M bzw. R

za težke delovne pogoje s posebno zaščito pred škropljenjem

Typ 1451 M bzw. R

za normalne delovne pogoje