Centralno mazanje

Centralno mazanje nudi redno, samodejno mazanje mazalnih mest, ne le za posamezne stroje in postrojenja, ampak tudi za obsežne tehnološke naprave. Naprave s priključenim centralnim mazanjem imajo daljšo življenjsko dobo od naprav, ki se mažejo ročno. Natančnejše informacije, zakaj je temu tako, najdete TUKAJ. Na področje centralnega mazanja sodijo tudi druge sorodne naloge, npr. mazanje površin, doziranje ali polnjenje maziva.

Naše podjetje na področju centralnega mazanja nudi zahtevne rešitve:

  • tehnično svetovanje, projektiranje sistema po meri
  • dobava sestavnih delov
  • montaža
  • zagon in izobraževanje za vzdrževanje
  • servisna služba in garancijske storitve
  • dobava nadomestnih delov

Sisteme centralnega mazanja lahko delimo na različne načine. Posebno vrsto mazanja predstavlja tako imenovani sistem s krožnim oljnim vodom, kjer olje nima le mazalne (osnovna funkcija) ampak tudi hladilno funkcijo. Olje v temu sistemu kroži po vodu, dopolni pa se le količina, ki odteče zaradi eventualnega puščanja. Krožni vod je zaprt. Večina mazalnih sistemov pa je odprtih, kjer se mazanje uporabi enkratno. Ker se pri mazanju mazivo porabi, te sisteme imenujemo mazalni sistemi z izgubo. Mazalne sisteme z izgubo lahko ponovno delimo glede na različne vidike. V spodnji strukturi so ti sistemi navedeni glede na njihovo glavno funkcijo pri uporabi.

Katalogi

Druckschmiersysteme für Öl- oder Fettschmierung

Sistemi za mazanje posameznih ležajev, skupin ležajev, posameznih strojev, postrojenj in celotnih obratov. Na mazalna mesta se mazivo tlačnega mazanja (olje ali mast) dovaja preko tlačnih razdelilnikov. Naraščajoči tlak iztisne mazivo iz razdelilnikov na mazalna mesta.

Schmiersysteme für Lager mit Mischung Öl-Luft

Sistemi za mazanje ležajev z mešanico olja in zraka. Zrak služi kot transportni medij za kaplje olja ter v nekaterih primerih tudi kot hladilni medij.

Schmiersysteme offener Rädergetriebe

Enostavni in pametni sistemi za mazanje odprtega kolesja.

Schmiersysteme der Ketten

Možnosti centralnega mazanja za skoraj vse tipe transporterjev in verig.

Th Davkovani LubeMaster

Sistemi pripravijo dozo maziva ustreznega volumna. Doze so lahko nekaj kubičnih milimetrov, kubičnih centimetrov ali kubičnih decimetrov.

Berater Branko Šimac