Z ultrazvokom

961 962 (Echotel )

Echotel 961 962

Ehotel stikalo je namenjeno zaznavanju nivoja tekočin od zelo lahkih do zelo viskoznih.

Tip 961/962 dela na principu pulznega signala in je primeren za javljanje spodnega in/ali zgornjega alarma. dobro deluje tudi ob prisotnosti pene, močnih turbulenc, zraka in delcev.

Časovna zakasnitev do 45 s.

Primeren za višje temperature do 165°C in tlake do 135 bar.

Različni materiali in priključne možnosti.
Primeren za SIL1-, SIL2- in SIL3-merilne verige.

Tudi Ex izvedbi.