Fekalne črpalne postaje

Fekalne črpalne postaje podjetja HOMA Pumpenfabrik se uporabijo, če umazana in odpadna voda odteče v prostore, ki ležijo pod najvišjim nivojem kanala za odvajanje odpadne vode ali če ni prisoten zadosten naklon za odtok do naslednjega zbiralnika odpadne vode.

Pod umazano vodo razumemo vodo, ki se je onesnažila z rabo. Odpadna voda pa ni le onesnažena zaradi rabe, ampak vsebuje tudi fekalije.

De hebeanlage H76K

črpalka za kondenzat z rezervoarjem in krmilno napravo

für Schmutzwasser

avtomatsko odvajanje umazane vode pod najvišjim nivojem kanala, brez vsebovanih fekalij

für Abwasser

avtomatsko odvajanje odpadne vode pod najvišjim nivojem kanala, z vsebovanimi fekalijami