Posnemala

A37

A37

Za vtisnjenje v osno odprta ohišja. Uporaba pri nizkih ali srednjih obremenitvah. Kovinski obroč zagotavlja visoko togost in dovoljuje vgradnjo v izvrtine ohišja z ISO toleranco H8.

Delovni pogoji
hitrost:do 1,0 m/s
temperatura:         -30 do +100°C