Tlačne vzmeti

Metrske tlačne vzmeti

Druckfederstränge
Legenda:d 
(mm) premer žice
D
(mm) srednji premer vzmeti
Dd (mm) premer vodilnega trna
De
(mm) zunanji premer vzmeti
Dh
 (mm) premer vodilnega ohišja
Di (mm) notranji premer vzmeti
e1
(mm) odstopanje paralelnosti
glede na os
e2
(mm) odstopanje paralelnosti
naležnih površin
F
(N) sila/obremenitev vzmeti
F1
(N) preostala sila po
razbremenitvi
F2
(N) sila pri obremenitvi
Fc
(N) teoretična sila vzmeti
Fn (N) največja dovoljena sila
vzmeti
L (
mm) dolžina proizvedene
vzmeti
Lc
(
mm) dolžina »na blok« (popol-
noma) stisnjene vzmeti


L0 (mm) dolžina neobremenjene
vzmeti
L1
(
mm) dolžina razbremenjene
vzmeti

L2
(
mm) dolžina obremenjene
vzmeti
Ln
(
mm) najmanjša dovoljena
dolžina vzmeti
m
(
mm) razmak med ovoji, korak
L1
(
mm)
dolžina razbremenjene
vzmeti
L2
(
mm) dolžina obremenjene
vzmeti
Ln
(
mm) najmanjša dovoljena
dolžina vzmeti
m
(
mm) razmak med ovoji, korak
M (g) masa vzmeti
n  število delovnih ovojev
nt število vseh ovojev
R
(N/mm) karakteristika vzmeti
s
(mm) poves vzmeti
sa
(mm) vsota minimalnih zračnosti
med delujočimi ovoji
sc
(mm) teoretični poves, vzmet
stisnjena »na blok«
sh
(mm) uporabljen poves vzmeti
sn
(mm) dovoljen poves
vzmeti
n količnik vpetja vzmeti,
ki vpliva na njen uklon

Rezultat iskanja: 1 Zadetkov - anzeigen

Cene so brez DDV in veljajo za artikle, ki so na zalogi.

Izberite parameter po katerem boste sortirali artikle.

Št. artikla /
Opis
Bezeichnung Povpraševanje / Cena / Košarica
d (mm)

D (mm)

L0 (mm)
43/17
tlačna vzmet metrska, 1.1200
Metrske tlačne vzmeti Bestellung 0,7531.000