Sistemi za doziranje maziva

Skupna lastnost dozirnih sistemov je priprava doze maziva zahtevanega volumna olja ali masti. Mazivo se uporablja npr. kot polnilo v pogonu vrtalnega stroja, pri progah, kot pripomoček pri montaži (npr. pri vstavljanju O-obročev), kot konservirno sredstvo itd.

Zahteve po volumnu doze maziva so pogosto od nekaj stotin pa do nekaj sto kubičnih centimetrov. Glede na veikost in pogostost priprave doze, število mazalnih mest in način krmiljenja je mogoče izbrati ustrezen sistem.

Th Davkovani CENTROMATIC

sistem za zelo majhne doze: 0,016 do 10 ccm; v obratih z visoko frekvenco doziranja in z malo spreminjanja velikosti doz

Th Davkovani s Ejektory

sistem za doziranje volumna 0,74 do 41 ccm v obratih, kjer je veliko polnilnih mest z visoko polnilno frekvenco, z nepogostimi spremembami velikosti doze

Th Davkovani S ventily US

sistem za doziranje volumna 0 do 1410 ccm v obratih, kjer je nižja polnilna frekvenca, z različnimi zahtevami po velikosti doze

Th Davkovani s elmag ventily

sistem za srednje in zelo velike doze s strogimi zahtevami, kjer pogosto prihaja do sprememb velikosti doz

Berater Branko Šimac