Tlačno mazanje ležajev z oljem ali mastjo

Skupna karakteristika teh sistemov je, da se na mazalna mesta mazivo tlačnega mazanja (olje ali mast) dovaja preko tlačnih razdelilnikov. Naraščajoči tlak iztisne mazivo iz razdelilnika na mazalna mesta. V tej podskupini lahko izbirate med različnimi vrstami mazalnih sistemov.

Na izbiro konkretnega mazalnega sistema vplivajo naslednji dejavniki:

 • število mazalnih mest
 • razmerje med dozirnimi količinami med posemeznimi mazalnimi mesti
 • pojavitev skupin mazalnih mest pri različnih obratovalnih pogojih
 • poraba maziva
 • obseg mazalne naprave
 • vrsta obrata
 • razporeditev mazalnih mest
 • mazivo (olje ali mast?)
 • potreba po nadziranju delovanja sistema
 • potreba po poznejši razširitvi sistema
 • potreba po priključitvi ciklov mazanega obrata
 • potreba po zadostnem številu dozirnih izhodov itd.
Mehrleitungs- und Progressivsysteme

sistemi za mazanje posameznih strojev ali manjših postrojenj z malo mazalnimi mesti, ki med seboj niso preveč oddaljena (drobilnik kamna, premična tehnika ...)

Zweileitungsschmiersysteme

sistem za mazanje velikih naprav pri težkih delovnih pogojih, z velikimi razdaljami med mazalnimi mesti (tehnološke naprave v cementarnah, v metalurških obratih, transportni tehniki ...)

Einleitungsschmiersysteme

sistem za mazanje večjih naprav pri lažjih pogojih (stroji in proge v živilski industriji, papirni industriji, industriji stekla ...)

System mit Ejektoren

sistem za mazanje naprav z večjim številom mazalnih mest, ki so razdeljena v skupine z različnimi mazalnimi režimi (montažni obrati v serijski proizvodnji ...)

System mit elektromagnetischen Ventilen

sistem za mazanje naprav z večjim številom mazalnih mest, ki so razporejena v skupine z različnimi mazalnimi režimi (stroji in proge na vseh industrijskih področjih)

Kombinierte Systeme

sistemi, pri katerih so kombinirane različne lastnosti zgoraj opisanih sistemov

Berater Branko Šimac