Za delovanje pri nizki gladini

H 106, H 117

De schmutzwasserpumpe H106 H117
  • dovajanje in odvajanje čiste ali umazane vode
  • črpanje vode iz vodotokov ali rezervoarjev za namakanje
  • črpalka v sili v primeru poplave
  • odvajanje vode iz kleti
  • odvajanje umazane vode v kletnih prostorih
  • znižanje površinske vode
  • izsuševanje jam, jarkov in prostorov
  • možna izvedba s plavajočim stikalom

pretok: do 26,1 m³/h
višina vodnega stolpca: do 13 mVS
vrsta gonilnika: odprto kolo z več lopatami
največji premer trdih delcev: 10 mm
najvišja temperatura: 35°C pri stalnem delovanju / 60°C pri kratkotrajnem delovanju

ohišje in gonilnik iz aluminija
ohišje motorja iz aluminija
elastomeri iz NBR