Za delovanje pri nizki gladini

Te črpalke lahko črpajo tudi pri nizki gladini vode (srkanje), in sicer do višine gladine vode 2 mm.

De schmutzwasserpumpe C80

pretok: do 3 m³/h, višina vodnega stolpca: do 4 mVS
odprto kolo z več lopatami

De Bully C140WA

max. 6,5 m³/h, max. 7 mWS
offenes Mehrschaufelrad

De schmutzwasserpumpe C250 C260 WA

pretok: do 16 m³/h, višina vodnega stolpca: 11,5 mVS
odprto kolo z več lopatami

De schmutzwasserpumpe H106 H117

pretok: do 26,1 m³/h, višina vodnega stolpca: do 13 mVS
odprto kolo z več lopatami

Baureihe FW-TP

pretok: do 75,6 m³/h, višina vodnega stolpca: do 23,5 mVS
odprto kolo z več lopatami

Baureihe H 500, H 700

pretok: do 351,6 m³/h, višina vodnega stolpca: do 72 mVS
odprto kolo z več lopatami