Za delovanje pri nizki gladini

C 250 WE

De schmutzwasserpumpe C250 WE
  • dovajanje in odvajanje čiste ali umazane vode
  • črpanje vode iz vodotokov ali rezervoarjev za namakanje
  • črpalka v sili v primeru poplave
  • odvajanje vode iz kleti
  • odvajanje umazane vode v kletnih prostorih
  • znižanje površinske vode
  • izsuševanje jam, jarkov in prostorov
  • vgrajeno plavajoče stikalo

pretok: do 12 m³/h
višina vodnega stolpca: do 8 mVS
vrsta gonilnika: odprto kolo z več lopatami
največji premer trdih delcev: 10 mm
najvišja temperatura: 35 °C pri stalnem delovanju / 60 °C pri kratkotrajnem delovanju

ohišje in gonilnik iz umetnega materiala
ohišje motorja iz nerjavnega jekala
elastomeri iz NBR