Mazanje transporterjev in verig

Sistem COBRA

System COBRA

Lastnosti:

Gre za mazalno napravo za mazanje doz in valjčnic velikih strojev s pomočjo mazalnih glav.

Opis:

Mazalni sistem COBRA je sestavljen iz dveh (desna in leva stran transporterja) mazalnih naprav COBRA (a), ki jih s plastičnim ali tekočim mazivom oskrbuje črpalka za črpanje iz soda (b). Vsaka naprava ima teleskopsko mazalno glavo, vzdolžni vod s povratno napravo in teleskopsko ali pregibno prijemalo, ki služi kot opora za valj ali sornik.

 

Funkcija:

Sisitem s sondami nadzira prehod karakterističnih točk premikajoče transportne naprave (vodilni valji in sorniki). Na podlagi signala sonde se dvigne ali spusti prijemalo in prime valj (ali sornik). Tako veriga platformo naprave COBRA potegne s seboj. Med skupnim premikanjem se izklopi mazalna glava, ki je usmerjena neposredno proti mazalni glavi v liniji sornika. Ob izklopu se mazalni glavi povežeta in doza maziva se prečrpa. Potem se mazalna glava ponovno izključi. Njen dozirni prekat se ponovno napolni z mazivom. Prijemalo se izklopi. Platforma naprave COBRA konča skupno premikanje s transporterjem in povratna naprava vrne platformo v prvotni položaj (do novega signala). Če transporter deluje počasi in so členki transporterja dovolj veliki, se mazanje vseh točk opravi pri enem prehodu transporterja. T.j. celoten mazalni cikel mora potekati hitreje kot traja en prehod transporterja. Če je hitrost transporterja večja, se opravi mazanje vsakega drugega ali vsakega tretjega členka transporterja. Mazanje tako poteka 2 ali 3 prehode. Pogoj za uporabo naprave COBRA je nastavitev mazalne glave v liniji sornikov transporterja. Črpalka stalno vzdržuje določen tlak v sistemu, ki je potreben za polnjenje dozirnih prekatov obeh naprav COBRA.

Standardni elementi za mazalni sistem COBRA:

  • a – naprava COBRA

    • COBRA 1D, COBRA 3, COBRA 4

  • b – polnilne črpalke

    • o   Fasspumpen Lubrigun, Fasspumpen PowerMaster III

Drugi deli sistema:

  • mazalni vodi: cevi, navoji, pritrdilni material in montažni material

Glavna področja uporabe:

Veliki sistemi z verigo, npr. transportne naprave v avtomobilski industriji, transportne naprave za gradbeni odpadni material itd.

Berater Branko Šimac