Tlačno mazanje ležajev z oljem ali mastjo

Enolinijski sistem z ejektorji

System mit Ejektoren

Lastnosti:

Gre za srednjetlačni mazalni sistem, primeren za mazanje z mastjo. V glavni vod mazivo dovaja polnilna črpalka, ki stalno vzdržuje določen minimalen tlak. Ta tlak je potreben za vstop maziva v EJEKTORJE, ki mazivo nato črpajo neposredno do mazalnih mest ali preko priključenih progresivnih razdelilnikov. Sistem je primeren za stroje, proge in naprave z majhnim, srednjim ali velikim številom mazalnih mest (do nekaj sto; predvsem za mazalna mesta, ki so razvrščena v skupine, ki so med seboj relativno oddaljene in protrebujejo različne mazalne režime).

Opis:

Sistem ima enolinijski glavni vod, v katerem stalni tlak vzdržuje polnilna črpalka (a). Z glavnim vodom so povezani EJEKTORJI (b), ki so enostavne pnevmatske črpalke z možnostjo nastavitve količine oddanega maziva, so brez lastnega rezervoarja za mazivo in brez sesalne sposobnosti. Mazalna mesta so povezana neposredno z EJEKTORJI ali preko vmesnega progresivnega razdelilnika (za mesta z majhno porabo maziva).

Funkcija:

Po potrebi se v določenih mazalnih intervalih za posamezne skupine mazalnih mest, ki so povezana z ejektorjem, s pomočjo elektromagnetnega ventila (del enote za pripravo zraka) v ejektorju odpre dovod zraka. Nato se dovede zahtevana količina maziva. Če je priklopljen progresivni razdelilnik, se ta doza v nastavljenem razmerju porazdeli na mazalna mesta. V glavnem vodu se stalno vzdržuje tlak, ki skrbi za zanesljivo polnjenje dozirnih prekatov.

Standardni elementi za enolinijski sistem z ejektorji:

 • a. črpalke

  • pnevmatske črpalke za črpanje iz soda: PowerMaster III, Lubrigun

 • b. ejektorji

  • EJEKTOR 0,74 cm3/potisk
  • EJEKTOR 3,30 cm3/potisk
  • EJEKTOR 16,0 cm3/potisk
  • EJEKTOR 41,0 cm3/potisk

EJEKTORJI so v osnovi enobatne pnevmatske črpalke z neenotnim dovajanjem maziva. Črpana količina maziva je pri vseh tipih ejektorjev nastavljiva.

Drugi deli sistema:

 • pribor: manometri, enote za pripravo zraka
 • mazalni vodi: cevi, navoji, pritrdilni material in montažni material

 

Glavna področja uporabe:

Povsod, kjer je veliko število mazalnih mest in so ta razporejena v nekaj skupin; tekoči trakovi v živilski industriji, montažni obrati v serijski proizvodnji itd.

Berater Branko Šimac