Tlačno mazanje ležajev z oljem ali mastjo

Enolinijski sistem z elektromagnetnimi ventili

System mit elektromagnetischen Ventilen

Lastnosti:

Gre za tlačni mazalni sistem, ki deluje v ciklih. V glavni vod mazivo dovaja polnilna črpalka. Elektromagnetni ventil služi za odprtje voda med glavnim vodom in mazalnim mestom. Količina maziva, ki se v vsakem ciklu dovaja do mazalnih mest, je odvisna od števila izhodov brezstičnega stikala v progresivnem razdelilniku. Sistem je primeren za stroje, proge in naprave z majhnim, srednjim ali velikim številom mazalnih mest (do nekaj sto; predvsem za mazalna mesta, ki so razvrščena v skupine, ki so med seboj relativno oddaljene in protrebujejo različne mazalne režime).

Opis:

Sistem ima enolinijski glavni vod, v katerega mazivo dovaja polnilna črpalka (a). Posamezni podkrogi so priklopljeni preko 2/2 elektromagnetnih ventilov (b). Del vsakega podkroga predstavlja dvostopenjski progresivni razdelilnik (c) (lahko jih je tudi več). Eden je vedno opremljen z brezstičnim stikalom. Za dovajanje lahko prednostno uporabimo pnevmatsko črpalko za črpanje iz soda. Če uporabimo električno gnano črpalko, moramo sistemu dodati tlačno stikalo in razbremenilni ventil.

 

Funkcija:

Po potrebi se za posamezne skupine mazalnih mest, ki so priključena na 2/2 elektromagnetni ventil, v določenih mazalnih intervalih odpre ventil. S tem se podkrog mazalnega voda poveže z glavnim vodom. Glede na uporabljeni tip črpalke se črpalka vedno vklopi ob odprtju ventilov (pri električnih črpalkah). Ob uporabi pnevmatske črpalke pa lahko črpalka stalno teče. Glavni vod je stalno pod tlakom, pri znižanju tlaka zaradi odprtja 2/2 ventilov pa črpalka samodejno prične delovati. Zaprtje elektromagnetnega ventila in konec doziranja maziva vodi izhod brezstičnega stikala v progresivnem razdelilniku. Skupna doza maziva, ki se črpa v nekatere podkroge, je odvisna od nastavitev progresivnega razdelilnika. Kjer se nahaja stikalo, je skupna doza maziva odvisna od količinske enote razdelilnika (vsota posameznih doz vseh izhodov ali celoštevilski večkratnik te količine). V primeru dolgih mazalnih intervalov se sistem opremi z razbremenilnim ventilom, ki med cikli stisne glavni vod.

Standardni elementi za enolinijski sistem z elektromagnetnimi ventili:

 • a. črpalke

  • pnevmatske za črpanje iz soda: PowerMaster III, Lubrigun
  • električne: ZPU 01/02, ZPU 08

 • b. zaporni ventili

  • elektromagnetni 2/2

 • c. progresivni razdelilniki

  • razdelilnik SSV ali SSV-N

Drugi deli sistema:

 • Pribor: manometri, enote za pripravo zraka, 3/2 razbremenilni ventili, tlačna stikala
 • mazalni vodi: cevi, navoji, pritrdilni material in montažni material

 

Glavna področja uporabe:

Povsod, kjer je veliko število mazalnih mest in so ta razporejena v nekaj skupin, te skupine pa imajo različne mazalne potrebe. Za stroje in proge na vseh industrijskih področjih, tudi pri težkih delovnih pogojih.

Berater Branko Šimac